Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/11

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 11 november 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

.-.-.-.-.

Bidt voor degenen, die u geweld aandoen en die u vervolgen.

De liefde tot God en de naaste is het diepe beginsel der wet in het koninkrijk der hemelen. Gij bidt voor de eer van Gods naam en de verbreiding van Zijn Rijk - dat is goed. Gij bidt toch ook voor u zelf, voor zieken en zelfs voor de heidenen, van wie gij er misschien nooit één gezien hebt. Maar bidt gij ook voor degenen, die u geweld doen en u vervolgen? Jezus stelt u de eis, dat gij voor uw vijanden bidt. Die eis is wellicht te zwaar.

Denk dan aan Hem, die onder het bitterste lijden voor zijn vijanden bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen

Ds. J. J. Knap.

.-.-.

V A N  D E  R A A D S R 0 T S
------------------------------
Wat een succes was dat Wafegopa voor de waterratten van onze horde ! Knap werk, hoor ! Elk jaar komen er meer zwemmers in de horde; 't wordt steeds moeilijker om de beste er uit te kiezen, die dan mogen mee zwemmen in de wedstrijden. Wil jij volgend jaar ook meedoen ? Dan nu al gaan trainen, elke week minstens een keer, zodat je zelfs van Jan de Haan kunt winnen. Wie weet, winnen wij dan volgend jaar de welpen-estafette wel! Dat zou reusachtig zijn !

SPECIALE AANDACHT vragen we voor, het programma van aanstaande zaterdagmiddag 17 november: ZORG DAT JE DE TREIN NIET MIST !!! We verzamelen om tien over een onder de klok van het stationsgebouw op het Stationsplein; je hebt dit keer GEEN FIETS nodig. Zorg wel dat je uniform keurig en helemaal volledig is en neem dit keer een kwartje contributie mee.
WAT WE GAAN DOEN ??????? DAT IS GEHEIM ! Maar om kwart over één vind je ons nergens meer, omdat we naar de rimboe gaan, dus zorg dat je op tijd bent ! EDDY, HELMER, JAN, DICK en WIM, jullie mogen ook mee, want er is voor jullie in het troephuis deze middag geen plaats, heb ik in het nieuws "Uit de staftent" gelezen. Zorg dat je op tijd bent, anders zou je wel eens spijt kunnen hebben. Om 5 over zes zijn we weer terug op het Stationsplein.

Op zaterdag 24 november en 1 december houden we dan weer eens heel gewone hordebijeenkomsten in onze "zaal" en gaan we extra hard werken voor onze ster- en insigne-eisen. In verband met het speciale programma op 17 november wordt de gidsenraad uitgesteld tot nader bericht. De nieuwe nestindeling was voor verschillende welpen een grote verrassing! We hopen, dat de nieuwe gidsen heel spoedig eerstesterwelp zullen zijn, want dan pas worden ze geïnstalleerd tot gids. En ook de helpers moeten er voor zorgen, heel vlug een paar ogen open te krijgen. Doe je best.

Akela
.-.-.-.-.-.-

U I T  D E  S T A F T E N T

Goed zo, mannen ! De kranten waren vol lof over de Wafegopa-prestatie en terecht. Jullie hebben laten zien dat de overwinning van vorig jaar niet een toevallig meevallertje was, maar dat onze groep zich zonder over-drijving de beste "water-groep" mag noemen van het Gooi, dat al zo een goede naam heeft op dit gebied.
Dit keer waren de Athabascanen niet, zoals vorig jaar, nummer een met de groepsestafette, dus het "samenwerken in, door en voor alles" kan ik er nu niet bij slepen, helaas. Het waren speciaal de prestaties van de troep en het solotje van Chris Borra die de doorslag gaven (hoe kun je van zo'n zeerob ook anders verwachten !
Toch moet er ook in de groep als geheel iets zitten, dat, naast de bezielende leiding van Vaan Wulffraat, tot de overwinning heeft geleid. Ik vermoed dat de training, al was die wel niet altijd even intensief, hierbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Zo zit er dan toch weer een "moraal" in dit verhaal en wel deze: "TRAINING LEIDT TOT OVERWINNING". Knoop dat in je oren; vooral nu we binnenkort weer met de patrouille wedstrijden gaan beginnen. Daarbij moet namelijk ook de p.v.-techniek een belangrijke rol spelen en evenals zwemmen is ook seinen, kaartlezen, touw-werk, e.h.b.o. etc. een kwestie van geregeld trainen. Zet 'm dus op !

Het voorlopige programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:

10 november - F - techniek en PAVAQUA
17 " - R kadermiddag dus ALLEEN P.L.s en A.P.L.s
24 " - S -patrouillemiddag; programma uiterlijk
woensdag 21 november inleveren.
1 december - Z - ???????
8 " - F - patrouille-opdracht
15 R - avondspel

Hopman

.-.-.-.-.-.-.

u i t  h e t  l o g b o e k  v a n  de  h o r d e

zaterdagmiddag 10 november.

Toen we in onze zaal kwamen hingen over alle stoelen Chinezenjakjes. Dat betekende dus een Chinese middag.
Van Rasksha kregen we een echte Chinese pentekening, waarin een geheime opdracht stond: de Keizerin van China zou ons deze middag een bezoek brengen. Twee nesten moesten de zaal versieren, een nest een een draak maken en een nest een versierde zetel voor de keizerin maken. Toen werden we aangekleed en geschminkt.

Eerst dachten we dat Akela of Raksha de keizerin zou zijn, maar nee hoor, dat was toch niet waar. Ze leek meer op Akela van Amerongen. Toen de keizerin binnenkwam waren we nog niet helemaal klaar met opruimen van de resten van de versiering en daarom deden we, eerst een dweilspelletje waarbij de zaal heel netjes werd. Toen deden we, een gokspelletje: onder een doek zagen we enkele dingen, die je niet kon zien;
alleen zag je een stukje van het touw, dat aan elk voorwerp was geknoopt. Aan een van die touwtjes moest elk nest met een platte knoop of schootsteek zijn knopentouwtjes vast maken en als alle nestleden dit gedaan hadden Dan mochten we het voorwerp onder het doek uit trekken. Wie iets trok, dat een groene kleur had, had gewonnen. Akela verdeelde ons daarna in twee partijen; per groep kregen we een bosje stokjes waarmee we "mikado" deden. Raksha leerde ons Chinees klokkijken met een theepotje (echt Chinees) met deksel en een stokje. Elke tik op het dekseltje betekende 5 minuten, elke tik op het potje betekende een uur. Daarna hadden we een theeceremonie. Chinese thee zonder suiker is niets voor Hollandse welpen, hoor ! Toen er een telegam voor de Keizerin kwam verliet hare Majesteit de zaal even. We vonden het toen erg moeilijk om alle kleuren van haar keizerlijk gewaad op te noemen.

De Chinezen kennen dezelfde liedjes als de Hollandse welpen. We zongen in het Chinees: Advocaatje, watersjouwen, hoor je 't zingen van het vuur en Bim Bam
Daarna voerde elk nest een recreatie op over een mandarijn, een tovenaar, een ezeldrijver en een draak en toen vertelde Raksha nog een verhaal over de betoverde rijststokjes. 't Was een fijne middag

-.-.-.-

Welke welp uit welk nest schrijft een verslag over de eerstvolgende hordemiddag ? Het beste verslag uit de nestlogboeken komt in de Boemerang en de schrijver er van wordt beloond met een prijs. WIE ? WIE ?

.-.-.-.-.

De Redaktie ontving een brief uit Amsterdam:

31-10-1962:

Geliefde Redactie,

Wentelend in het slijk der financiële wanhoop en credietellende viel uw laatste wrochtsel als een drop uit de schaarse hoorn des overvloeds mij ten deel en maakte deze dag voor mij waarlijk tot een hervormingsdag.

Want de horoscoop pagina lezend, kwam ik tot de tot vreugde stemmende ontdekking, dat mijn toekomst onzeker en twijfelachtig was, hetgeen voor iemand die reeds in het slijk der aarde, als onoverkomelijk kwaad berustte, slechts uitkomst kan betekenen en hem weidser en voor-spoediger perspectieven opent. Als dank voor deze mij bewezen wel-daad (als zovele zeer sympathiek) wil ik u op een hoofdstedelijk ver-schijnsel wijzen dat grote dagbladen, en zelfs de padvinderspers (foei ! ) ontgaan is ? Ik zou het willen noemen "Eerherstel voor de Verkennersstok". Opmerkelijk is het verschijnsel dat optreedt bij aankomende 3e klassers, wanneer zij over het "nut der verkennersstok" overhoord worden. Steevast antwoorden zij: "afweren van dolle honden". Dat zeer veel Amsterdammers korte of zeer korte tijd padvinders geweest zijn, en dat het voornoemde verschijnsel ook bij hen heeft plaats gegrepen, bewijst een korte wandeling door de Kalverstraat: In rotten van vier marcheert men door deze straat, oude baasjes hebben hun wandelstokken terzijde gelegd en hebben zich een beter op de situatie afgestemd. wapen ter hand genomen, zelfs de student heeft zijn onmisbare paraplu aan de wilgen gehangen en beweegt zich hand in hand met de verkennersstok voort. De Scout-shop was binnen twee dagen stokloos, en een trailer verkennersstokken werd met laaiend enthousiasme bestormd. Op de zwarte markt zijn de prijzen schrikbarend opgelopen en voor minder dan een tientje behoeft men niet eens te trachten te onderhandelen. Alleen op het Waterlooplein kan je bij toeval een antiquarisch exemplaar bemachtigen. Het gerucht gaat zelfs dat de gemeenteraad heeft besloten de drie kruisjes in haar wapen te flankeren door twee manhaftige verkennersstokken ! Niemand schaamt zich er meer voor padvinder geweest te zijn, men tracht zelfs met kunst en vliegwerk, er minstens een lustrum gevierd te hebben !

Waar hondsdolheid al niet goed voor kan zijn.

U gevoelens van de grootste hoogachting toedragend, verblijf ik, Uw nederige dienaar,

N. Berkelaar te Amsterdam.

.-.-.-.-.-.-.

OOGGETUIGENVERSLAG

Ooggetuigen brachten onlangs een bezoek aan het ideale troephuis, staande ergens in een natuurreservaat. Wij werden rondgeleid door de ideale hopman. Een kort, gebruind, gespierd en gehard persoon. Onze eerste vraag was: "Hoe is dit troephuis ontstaan?" "Ah", zei hij met dromerige ogen, volkomen in vervoering, "door de vlotte medewerking van de ouderkommissie en door de uitermate grote ijver van verkenners en welpen kwam het benodigde geld in zeer korte tijd bij elkaar. Vooral de kalenderactie van de verkenners bracht veel op. "Fluisterend zacht ons toegevoegd: "Wist u dat het plunderen van patrouillekassen zeer winstgevend is." Het bleek ons dat toen er voldoende geld bijeen was, het troephuis in een mum verrees. Leiders, verkenners en welpen offerden zichzelf en hun vrije tijd aan de voorspoedige bouw van hun troephuis op. Er waren ouders in overvloed, die bereid waren deskundige inlichtingen te geven. En met welk een resultaat. Een ruim, modern, licht, luchtig, centraal verwarmd troephuis met goede watervoorziening en een gasleiding die achter de meter van de naburige boswachterswoning afgetapt was. Deze boswachter echter, een bijzonder sympathieke kerel, was nog nooit gesignaleerd. In het ideale "troep"-huis waren ruime patrouillehoeken van gewapend beton, met prikkeldraad omgeven.

In de patrouillehoeken zagen wij allereerst het uitstekend onderhouden materiaal en enige zeer gemakkelijke ligstoelen. De raamversiering was beslist het nader bestuderen waard. De leidershoek was uitgezonderd het toilet, weelderig ingericht volgens "Lodewijk XVI"-stijl en was voorzien van een zware met ijzer beslagen eikenhoutendeur. Bij het afscheid dachten wij met weemoed: "Hoe lang nog zullen wij hierop moeten wachten?"

Ooggetuigen

.-.-.-.-.-.-.-.-.

V E R A N D E R I N G van de PATROUILLEWEDSTRIJDEN

Het komende jaar gaan de 2 beste patrouilles van de districts-wedstrijden naar de regionale wedstrijden. (Patrouillewedstrijden van een paar districten samen. Bij ons zijn dit de districten: Amersfoort, Gooi-Noord en Gooi-Zuid). De winnaar van de regionale wedstrijden gaat dan naar Ommen voor de landelijke wedstrijden.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Advertentie

G R 0 T E  B E L 0 N I N G

Reeds 2 maal is uit onze patrouillehoek een kunstwerk ontvreemd, beide malen voorstellende een schone maagd.
Alle twee de diefstallen werden gepleegd direct na het bezoek van enige vrouwspersonen.

Een iegelijk die inlichtingen kan verschaffen die tot het terugvinden van een van beide kunstwerken zou leiden, wordt beloond met het erelidmaatschap van de Reigers. Is er binnen 2 weken nog geen helderheid gekomen in deze affaire, dan worden sancties ondernomen.

Reigers.

.-.-.-.-.-

V E R A N D E R I N G  klasse-eisen.

Zeer waarschijnlijk zullen de klasse-eisen drastisch veranderd worden, n.l.

I.) eisen voor het installeren (o.a. onderscheidingstekens binnen de troep, wet en belofte, 5 knopen)

II.) 3e klas (o.a. organisatie van de padvinderij en pers. hygiëne)

III.) 2e klas (o.a. kompas kunnen oriënteren kamperen, koken, kamphygiëne kamp e.h.b.o., kleine bijl, seinen (?), recreatie, een sportprestatie, waarnemen en een dagzwerftocht),

IV.) 1e klas (o.a. hike en kaartwerk).

-.-.-.-.-.-.-.

PROBLEEM van de leiding:

Waar zijn de mannen voor het E R E - P 0 D I U M ??

.-.-.-.-.-.-.

een stevige linker

Wim van der Kolk op 17 november
Albert van Grahorst 17 november
Frans Wieringa 28 november, die 8 jaar wordt en staat te popelen om welp te worden.

.-.-.-.-.-.-.-.-.

Uit het Groepshoofdkwartier

Het leid(st)ersprobleem heeft zich voor de zoveelste keer verplaatst, nu van de troep naar de horde Hathi van de Beek, die al sinds langer dan een jaar in Nijmegen woont, werkt en studeert, en dus niet elk weekend op de horde-bijeenkomst aanwezig kon zijn, wil graag het contact met onze groep blijven bewaren, maar vindt het beter om zijn volmacht als leider in te leveren, nu hij in verband met zijn studie steeds minder naar Hilversum kan komen.

Hathi, we hopen dat jouw afscheid op de boerenkoolfuif een voorlopig afscheid zal zijn. Wie weet, vind je nog eens een baan in Hilversum ! En je weet het: bij alle Athabascannen staat de deur voor je open !

Het tweede gevoelige verlies, dat de horde lijdt, is het verlies van onze Bagheera. Echtgenote, moeder en welpenleidster is een moeilijke combinatie en het gezin gaat nu eenmaal voor, maar de welpen kunnen Bagheera bijna niet missen. Hoezeer in 2 jaar de band met de horde groeide, bewees een deputatie van 4 welpen.(Jaap, Karel, Chris en Tonny) die op 25 oktober Bagheera ging gelukwensen met haar verjaardag en haar namens alle welpen een plant aanbood, waarbij Jaap, helemaal op eigen houtje, een reuze toespraak hield. Goed gedaan, Jaap. Gelukkig blijft Bagheera, ons trouw, door te werken achter de schermen, hetgeen een reusachtige steun betekent voor de twee welpenleidsters, die, naast hun studie, nu samen de horde met liefst 7 nieuwelingen en maar 2 overgebleven twee-ster-welpen moeten leiden.
Bagheera is natuurlijk ook op de boerenkoolfuif aanwezig en al zal zij dan geen afscheid van ons nemen, toch willen we haar bedanken voor alles wat zij gedaan heeft voor de welpen.

Hopelijk zal dit bericht niet aan de aandacht van de districts-leiding ontgaan.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 3 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog