Beginpunt

De Bieb ...

BiepWe willen langzamerhand een digitaal bibliotheekje opbouwen met gescand pdf materaal. Niet geheel zeker hoe dit gaat werken en hoe het zit met rechten etc., maar we beginnen gewoon met wat losse flodders. Wel geduld met laden - sommige bestanden zijn wat groter.

Dit was oorspronkelijk de 'biep', maar Gert-Jan staat op het correcte 'bieb'. Gezien zijn aanzienlijke bijdragen aan deze Bibliotheek bij deze - de bieb. De Adobe Reader (TM) is een gratis programma voor het lezen van pdf bestanden. Het is beschikbaar op deze Nederlandse website.

Albert Schweitzer

 • Ledenlijst 1965 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Pep Talk 1965 (scan: Gert-Jan Hondelink) - Brief geschreven door Frans Hilhorst. De inhoud spreekt voor zich. Mijn naam staat er ook onder, maar de tekst is geheel van Frans, want ik zat destijds in dienst in mijn opleidingsperiode, en was alleen thuis (en dus beschikbaar voor PV-activiteiten) van vrijdagavond laat tot zondagavond vroeg.
 • Krantenknipsel uit de Gooi- en Eemlander van 19 juni 1967. Installatie Gert-Jan Hondelink als hopman van de AS. (scan: Gert-Jan Hondelink)

Argonauten

 • Planning Alexander de Grote Reis (1969-02-10) - Ik [Michiel Verhagen] was verkenner bij de Naerdinclant-groep, en was begin 1969 gevraagd om als fotograaf mee te gaan met de Tweede Alexander de Grote reis van de Argonauten. De bedoeling was om met 10 mensen te gaan, in twee auto’s. Zodoende raakte ik betrokken bij de voorbereidingen voor de reis die in de zomer gepland stond. Helaas bleek het niet te lukken genoeg geld bij elkaar te krijgen om met twee auto’s te gaan reizen, zodat de groep gehalveerd diende te worden. Daarmee verviel ook mijn kans om mee te gaan. Met de recente geschiedenis in gedachten is het toch wel heel bijzonder dat je zo’n reis precies 50 jaar geleden wel zou kunnen maken. (scan: Michiel Verhagen).

Boekenkast

 • Meys, Vincent (1979) "Zwervend langs het Spoor" - Dit is nu een belangrijke bron voor de geschiedenis van het Gooi-Zuid. Het bevat korte geschiedschrijving van alle groepen en organisaties in het district tot 1979. Vincent heeft destijds gebruik gemaakt van het archief in het District Hoofdkwartier aan de Langestraat. Dit, vrijwel complete, archief is helaas wat onbedacht bij het oud vuil gezet en niet langer beschikbaar. Meys heeft eind 70-er jaren ook met veel mensen gesproken. Deze digitale (en doorzoekbare) kopie is gepubliceerd op Oudbruin met toestemming van de auteur. De missende bladnummers zijn lege bladen. Veel plezier. [11.4Mb]
 • NPV - Jacobsstafreeks No. 2 - St Jorisviering (2e druk) - Uit de collectie van Jan van Wessel.
 • Verkenners Klasse-Eisen - Het 'Oranje Boekje' waar velen van ons zich in verdiept hebben tijdens onze verkennerstijd op weg naar dat 1e klasse insigne (60-er en begin 70-er jaren). Dit is een (grondig gebruikte) kopie van de Zwaluwen patrouille (Athabascan). (20Mb)
 • Voortrekkers - 25 Pittige Afrikaanse Liedjes - Verzameld door 'Trekker' met guitaarbewerking van Joh. B. Kok, 4e druk (goekope uitgave), uitgegeven door J. H. de Bussy (Amsterdam) 1949. Uit de nalatenschap ven Riet Binnendijk (mogelijk een gift van Boy Bos aan Riet). (6.4Mb)

Celliers:

Die Gooische Treckers:

District:

Gewest Noord-Holland

In 1975 verscheen de eerste "Allee Allerlei", een uitgave van Scouting Noord-Holland, Zandvoorteralee 41, Heemstede, met als doel nieuws uit de verschillende districten te delen. Dit blad was dan ook voornamelijk voor de leiders. Op zolder lagen nog wat van deze blaadjes, wie kan dit nog verder aanvullen?

Imhlala Panzi Stam

 • Omslagen Jaarverslagen 1959 - 1980
 • Jaarverslag 1961 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Programma van de 1962 Fenno-Scandia Tocht (IP + Peddelaars). (Scan: Wim van der Wolk)
 • Programma van de 1962 Fenno-Scandia Tocht 2 (IP + Peddelaars). (Scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Jaarverslag 1962 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Jaarverslag 1963 (scan: Gert-Jan Hondelink) - Het IP jaarverslag 1963 begint met een inleiding door Wim Binnendijk, die begint met de tekst "Uit een rib gemaakt, en toch wat te zeggen!", omdat in 1963 de IP een gemengde stam was geworden. Deze opmerking heeft Wim echter niet zelf bedacht. In 1962/1963 werd in een vergadering van de Kerkeraad van de Diependaalse Kerk een voorstel besproken om voortaan ook vrouwen toe te laten tot de Kerkeraad. Een oud heertje - lid van die Kerkeraad - is toen opgesprongen en zei: "Wat! Uit een rib gemaakt, en toch wat te zeggen!" Hij was het er niet mee eens dat vrouwen lid van de Kerkeraad konden worden, maar had de tijdgeest tegen zich.
 • Verslag Fietstocht Denemarken (Scania Tour 1964) - Deze fietstocht, door Gert-Jan Hondelink, Paul Jan Lambooij en Ruud Kooger in 1964, werd gemaakt in het kader van de door Wim Binnendijk georganiseerde reis van de IP stam naar en door Noorwegen. Het merendeel van de stam reisde per trein, maar wij fietsten van Winschoten naar Aarhus en terug van Kopenhagen naar Hilversum op vouwfietsen ("kwik-step") van de Gazelle fabriek. Wim Binnendijk had met de directie van Gazelle geregeld dat wij die fietsen zouden testen. Het verslag is destijds gepubliceerd in de Gooische Gieter. Tekeningen door Frans Hilhorst. (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Tekst Klankbeeld Noorwegenreis 1964 (scan: Gert-Jan Hondelink) Tekst van het klankbeeld dat we destijds n.a.v. deze reis hebben gemaakt en vertoond in een zaal van de Diependaalse Kerk.
 • Jaarverslag 1964 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Ledenlijst 1965 (19 april)
 • Ledenlijst 1965 (4 september)
 • Jaarverslag 1965 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Jaarverslag 1966 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Jaarverslag 1967 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Jaarverslag 1968 (scan: Gert-Jan Hondelink)
 • Uitnodiging Reunie 1980 (scan: Gert-Jan Hondelink)

Kernstam

Kiowa

 • Circulaire 1965 (oktober) - Met o.a. een overzicht van hoe de Kiowa groep destijds was georganiseerd in kabouterkringen en land-en watervendels, met daarbij een lijst met namen van leidsters. (scan: Gert-Jan Hondelink)

Knipsels

Landelijk

Naerdinclant

NPG (Nederlandse Padvindsters Gilde)

Het merendeel van dit materiaal komt uit het persoonlijk archief van Marjo van Wessel-Bakker (AMB), oud-lid van de Jan van Speykgroep uit Mijdrecht.

Paul Kruger

Zuiderkruis

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 45 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2024 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog