Beginpunt

Die Gooische Treckers

ledenlijst | leiding | programma's | kampen | plaatjes

Samenvatting:

Die Gooische Treckers
Organisatie(s): PVN/NPV (Land)
Van 1911 tot 1970
Deze groep bestaat niet meer

Vergroot
Er zijn 2 dassen bekend

Korte Geschiedenis:

Bronvermelding: Meys, pag. 29. | lees meer in Vincent Meys (1979)

Groep Opgericht begin 1911 als troep 1 van de afdeling der NPO te Hilversum maar pas in 1931 als de 'Gooische Treckers' (daarvoor was het nog niet zo gebruikelijk om een groepsnaam te voeren.

De naam 'Die Gooische Treckers' is afgeleid van de Zuid-Afrikaanse boeren met hun 'Grote Trek' en is daarom ook op zijn Zuid-Afrikaans gespeld.

Tot ca. 1933 voerde de troep een halsdoek in de kleur 'maroon' daarna werd om onbekende reden overgestapt op een tweekleurige das; groen aan de linkerkant en rood rechts.

Over de geschiedenis van de groep zal hier niet zozeer worden uitgeweid omdat deze voor een heel groot deel met die van de NPV en PVN in Hilversum overeenkomt en dus in dat hoofdstuk te lezen valt.

In de beginperiode zwierf de groep van de ene plek naar de andere en zaten zo onder meer ook ooit boven de toenmalige kolenhandel achter Sandberg aan de Geuzenweg wat natuurlijk vooral de corvee-patrouille niet zo beviel. (1930)

De welpen kregen de beschikking over het door de heer van Mesdag aan de 'Hilversumse Padvinders' geschonken troephuis aan de Schuttersweg hoek Sterrelaan, samen met de Zuiderkruisgroep die toen nog gewoon watergroep heette.

Later kreeg de troep de beschikking over het boswachtershuis, het 'Châlet', op het Hooght van het Kruis. Zij zat in dit geweldige troephuis, zo geschikt door o.a. ligging, grootte en typische bouw, samen met groep 4 de Apachio's, en groep 6, de Meeko's, allen PVN-groepen en de laatste twee ontstaan uit de eerste troep: Die Gooische Treckers.

Deze drie groepen hadden een gezamenlijke stam; de Adelaars stam. Deze stam was de eerste stam uit het district en ook tamelijk bekend, zo vormden onder andere enige leden samen de 'Adelaars-band' welke bestond uit gitaren, harmonica's etc. ter opluistering van kampvuren en dergelijke gelegenheden zoals bijvoorbeeld het grootse pv-tuinfeest op het Châlet in 1937.

Als stamhut deed de schuur naast het Châlet dienst. De stam werd met de oorlog ontbonden en keerde daarna niet meer onder die naam en op die wijze terug omdat het Châlet 'onbewoonbaar' was en de groepen verspreid verder draaiden.

Kort na de oorlog verrees de groep weer en had 5 maanden later al 200 leden (!) onderverdeeld in 2 hordes, 3 troepen en 1 stam, dit alles o.l.v. GL Reurekas. Toen er in december nog een horde bij kwam besloot men om de groep in drie aparte groepen op te splitsen. Zo viel in het december nummer van het groepsblad 'die Gooische Trecker' te lezen dat de volgende groepen waren gevormd: Groep-1: Die Gooische Treckers, Groep-4: wordt nog nader bekend gemaakt (= Pieter Maritz) en Groep-5: Paul Krüger.

Deze bloei was echter van korte duur want, vooral door leidersgebrek, moest eind 1948 troep 1 opgeheven worden en fuseerde horde 1 met die van de Generaal Winkelman in het begin van 1949. Ook de Paul Krügergroep was géén lang leven meer beschoren en is waarschijnlijk eind 1946 of begin 1947 opgeheven.

In oktober 1953 werden 2 getrouwde leidsters bereid gevonden om de horde van Die Gooische Treckers opnieuw op te richten en daardoor de wachtlijsten voor welpen (!) te verkleinen. Dat alles was mogelijk met de spullen van de vroegere Die Gooische Treckers wiens oud-welpen overigens de horde-vlag plechtig overhandigden aan de 'nieuwelingen' die tijdelijk onderdak hadden gevonden bij de Naerdinclant. Het eerste half jaar draaide de horde nog op woensdag maar daarna gewoon op zaterdag.

Op 21-9-1955 werd naast de horde ook de troep weer heropgericht zodat de groep weer echt herrezen was. In 1958 krijgen ze de beschikking over een nieuw troephuis aan de rand van het bos aan de Lage Naarderweg schuin tegenover bosbad Crailoo waar het astmacentrum Heideheuvel was gevestigd. Hier verbleef de groep de rest van haar bestaan tot zij weer met ernstige leiders tekorten te kampen kreeg en in 1970 besloot tot een fusie met de Naerdinclantgroep. Deze twee namen samen de naam aan van de voormalige Hilfertheem om zo de historie 'levend te houden', bovendien werd ook de oude groepsdas van de Hilfertheen overgenomen. Hiermee hield Die Gooische Treckers op te bestaan en deze keer waarschijnlijk voorgoed.

Aanvullende gegevens:

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Weet U meer over de geschiedenis van deze groep te vertellen laat het ons dan even weten, dan zorgen wij ervoor dat het op deze bladzijde komt.

Locatie:

Dit is een nieuw idee voor Oudbruin ... een locatielijst! Mogelijk kunnen oudleden helpen om de locatie van troephuizen, hordeholen, kampeerterreinen etc. in kaart te brengen zodat we voor elke groep een paar landkaartspeltjes kunnen plaatsen met een korte beschrijving.

Opmerking: Het kaartje beneden is nu donker en heeft een waarschuwing. Dit is het werk van Google die velen jaren de kaartjes vrij beschikbaar heeft gemaakt. Maar sinds mei 2018 brengt Google het gebruik van de Map API (een code die de kaartjes mogelijk maakt) in rekening. Dat gaan we dus niet betalen. De kaartjes werken nog wel, maar het ziet er zo minder aantrekkelijk uit, daarvoor onze verontschuldiging.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 14 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2021 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog