Beginpunt

Gooiberg, Bussum

ledenlijst | leiding | programma's | kampen | plaatjes

Samenvatting:

Gooiberg, Bussum
Organisatie(s): NPV (Land)
Van 1911 tot 19XX
Deze groep bestaat niet meer
Daskleur: ?

Er zijn nog geen das-plaatjes

Korte Geschiedenis:

Groep Deze groep komt niet voor in het werkstuk van Vincent Meys. Mogelijk zijn er aanvullende gegevens uit andere bron(nen) - zie hieronder.

Aanvullende gegevens:

De Gooiberggroep van de afdeling Bussum van de Nederlandse Padvinders Vereniging (NPV) is opgericht op 19 september 1920. Het is een van de oudere padvindersgroepen in het Gooi. Een korte chronologie op basis van diverse krantenartikelen:

1930: Op vrijdag 19 september 1930 is de viering van het 10-jarig bestaan in het ?groeplokaal aan de Plaggenweg'. Zaterdag 27 september wordt een kampvuur gehouden ?achter de Watertoren'. Een dag later wordt het feest besloten met een officieel 'diner dat door de jongens zelf verzorgd zal worden'.

1932: "In het groeplokaal van de Gooiberggroep aan de Plaggenweg achter de Majellastichting, wordt door de derde Bussumsche Padvindersgroep een fancy-fair georganiseerd. Daar men veel bezoekers verwacht is de fancy fair niet slechts zaterdagavond van 8 tot half elf geopend, doch ook op zondag van twee tot vijf uur."

1933: Ter gelegenheid van het 12½ jarig bestaan van de Gooiberggroep is afgelopen zaterdag een feestavond georganiseerd. Aanwezigen o.m. dhr. Van Laer, secretaris van de afdeling Bussum der NPV, dhr. W. Burdet, de nieuwe districtscommissaris. "De hopman van de jubilerende groep, de heer Souwer heette allen hartelijk welkom. ... Na deze eenacter richtte de heer Hybrock zich namens de ouders tot hopman Souwer, die hij hartelijk dank bracht voor de vele opofferingen en de moeite die hij zich voor hun kinderen getroostte."

1935: 29 april: deelname en tweede prijs Comenius wandeltocht. Winnaar was 'De Optimisten' uit Amsterdam... "Alle deelnemende verenigingen verkregen overigens een verenigingsprijs, uitgezonderd een N.S.B.-groep daar deze tijdens de mars uiting had gegeven aan politieke gevoelens." [NSB= de nationaal-socialistische Beweging onder leiding van Anton Mussert; red.] Juli: deelname 'Padvinders-propagandeavond' in de tuin en een van de zalen van het Palace-Hotel van de Hilversumse en Bussumse padvindersgroepen. Demonstraties van onder meer de Hilvertheemgroep en de Heideparkgroep uit Hilversum, en door de Chaukers, die Arrowgroep (met watertroep), de Gooiberggroep en de Ericagroep uit Bussum. 28 en 29 september: in het troephuis van de Gooiberggroep aan de Plaggenweg 8 wordt dit weekend een fototentoonstelling gehouden van de Nederlandsche Padvinders'. De foto?s zijn gemaakt door voortrekkers uit alle delen van Nederland en hebben allemaal betrekking op het voortrekkerswerk.

1938: 16 januari: zondagmiddag halfdrie opening nieuw troephuis van de Gooiberggroep, de derde groep van de afdeling Bussum der N.P.V. wordt officieel in gebruik genomen. Welpen, verkenners, voortrekkers en leiders van alle padvindersgroepen alsmede leden van het Ned. Meisjesgilde. Ook aanwezig: de heer H.F.L. Krämer, districtscommissaris (D.C.), de heer Van Laer, assistent districtcommissaris (A.D.C.), de heer Koker, voorzitter van de afd. Bussum van de NPV, Groepsleider de heer [P.M.] Souwer opende de bijeenkomst waarna de vlag gebroken [=gehesen] werd en de padvinderswet voorgelezen. Souwer wees in zijn openingswoord op de handicap die men ondervonden had toen met zonder troephuis kwam, het zo genaamde Majella-troepenhuis. Hij bedankte de bouwer ?de heer Visser? en het ouder-comité, de dames mevr. A.H. van Rooyen en mevr. Reens en de heren M. Heybroek en M. Reens. De verkenners stonden in die tijd onder leiding van hopman A. Pootjes.

1939: "A.s. zaterdag' wordt een districtbijeenkomst gehouden op het terrein van de Heideparkgroep aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. De bijeenkomst vindt plaats op verzoek van DC H.F.L. Krämer. Vanwege de uitbreiding van de padvindersbeweging worden dan ook nieuwe functionarissen benoemd: oubaas J.R. Roest van de Mango Kwane-groep te Baarn wordt ADC voor verkenners, oubaas J.G.K. Kremer tot ADC voor oud-padvinders. Vijf leidsters ontvangen de Woodbadge: Voortrekkersleider van de Ericagroep: oubaas J.G.K. Kremer, Welpenleidster W.Bos-Boshuyzen van de Gooiberggroep - Mv. L.A.D. van Laer-Egberts, afd. Hilversum, Mej. W.A. Schöne van de Raboesgroep te Laren, Mej. H. Ten Boom afd. Hilversum, Mej. A.E. van Laer van de Gooiberggroep.

Locatie:

Dit is een nieuw idee voor Oudbruin ... een locatielijst! Mogelijk kunnen oudleden helpen om de locatie van troephuizen, hordeholen, kampeerterreinen etc. in kaart te brengen zodat we voor elke groep een paar landkaartspeltjes kunnen plaatsen met een korte beschrijving.

Opmerking: Het kaartje beneden is nu donker en heeft een waarschuwing. Dit is het werk van Google die velen jaren de kaartjes vrij beschikbaar heeft gemaakt. Maar sinds mei 2018 brengt Google het gebruik van de Map API (een code die de kaartjes mogelijk maakt) in rekening. Dat gaan we dus niet betalen. De kaartjes werken nog wel, maar het ziet er zo minder aantrekkelijk uit, daarvoor onze verontschuldiging.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 11 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2021 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog