Beginpunt

Ludgerus

ledenlijst | leiding | programma's | kampen | plaatjes

Samenvatting:

Ludgerus
Organisatie(s): VKJB-KV (Land)
Van 1946-02-26 tot 1959-07
Deze groep bestaat niet meer
Daskleur: oranje

Vergroot
Er is 1 das bekend

Korte Geschiedenis:

Bronvermelding: Meys, pag. 63. | lees meer in Vincent Meys (1979)

Groep Deze groep had als 'ledendonor' de Ludgerus Kweekschool, waarover verderop meer.

Als oprichtingsdatum kan misschien 26 februari 1946 aangeduid worden, de dag waarop de eerste 2 hopman-fraters en eerste oubaas-frater werden ge´nstalleerd en dus in feite de groep pas echt van start ging want spoedig werden er 2 troepen en een stam opgericht en omdat er zich zo'n honderd kwekelingen aanmeldden was een massa-installatie onvermijdelijk.

Be naam is overduidelijk rechtstreeks van het kweekschool internaat overgenomen.

Als daskleur werd oranje gekozen zonder speciale betekenis dan een Oranjegezindheid misschien.

Reeds lang voor de oorlog, in 1955-1954, hadden er al besprekingen plaatsgevonden over het oprichten van een verkennersgroep op de kweekschool maar dit werd toen niet verwezenlijkt omdat de leiding van het internaat stelde dat er alleen op de binnenplaats oefeningen gehouden mochten worden wat dus inhield dat er geen buitenoefeningen konden worden gehouden wat toch een wezenlijk onderdeel is van het verkennen.

Om naast de theoretische opleiding de aankomende onderwijzer ook op een andere wijze bekend te maken met de jeugd werd tot oprichting van een verkennersgroep besloten binnen het internaat. Voordat men tot de stam toetreedt moet men toch eerst eigenlijk een verkenners training hebben gehad zodat de eerste jaars in troepverband toetraden, de tweede jaars als gast en voortrekker in de stam die de rest van zijn studieduur vrijwel dezelfde bleef.

Begin 1946 hield Commissaris Ram een eerste inleiding op de beweging en leidde enkele verkennersspelen. 26 Februari werden dan Prater Olaf Pietersen en Frater Felicanius van Bavel als hopman en Prater Crispinus als oubaas ge´nstalleerd.

Troepen en stammen moesten in de naoorlogse tijd met zijn vele 'interne verhuizingen' nogal eens wisselen van behuizing en kwamen uiteindelijk terecht in de kelders van de kweekschool waar ze de rest van hun bestaan hun HK hielden.

Zo waren er in de bloeiperiode rond het eerste lustrum 2 stammen per studiejaar en 1 stam plus een troep, voor respectievelijk oud- en 'nieuw'-verkenners, in het eerste studiejaar wat in het totaal op 7 stammen en 1 troep neerkwam.

Stamnamen werden zelf gekozen en bleven zo'n drie jaar bestaan tot de leerlingen uitgeleerd waren en dus de stam werd opgeheven. Enkele namen waren o. a. Pieter de Jong stam, Montgomery-, Rector Braakhuis-, Don Bosco-, Mgr Stepinac-, Mgr Poels-, Titus Brandsmastam en vele anderen die door de jaren bestaan hebben.

Later liep het leden- en leidersbestand nogal terug, werden functies gecombineerd (o.a. door oubaas-hopman Prater Monulphus) maar toch word het 12-jarige bestaan groots gevierd. In Juli 1959 hield na 15-jaar met de opheffing van de kweekschool internaat ook de Ludgerusgroep op te bestaan.

Aanvullende gegevens:

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Weet U meer over de geschiedenis van deze groep te vertellen laat het ons dan even weten, dan zorgen wij ervoor dat het op deze bladzijde komt.

Locatie:

Dit is een nieuw idee voor Oudbruin ... een locatielijst! Mogelijk kunnen oudleden helpen om de locatie van troephuizen, hordeholen, kampeerterreinen etc. in kaart te brengen zodat we voor elke groep een paar landkaartspeltjes kunnen plaatsen met een korte beschrijving.

Opmerking: Het kaartje beneden is nu donker en heeft een waarschuwing. Dit is het werk van Google die velen jaren de kaartjes vrij beschikbaar heeft gemaakt. Maar sinds mei 2018 brengt Google het gebruik van de Map API (een code die de kaartjes mogelijk maakt) in rekening. Dat gaan we dus niet betalen. De kaartjes werken nog wel, maar het ziet er zo minder aantrekkelijk uit, daarvoor onze verontschuldiging.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 8 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2021 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog