Beginpunt

St. Paulus

ledenlijst | leiding | programma's | kampen | plaatjes

Samenvatting:

St. Paulus
Organisatie(s): VKJB-KV (Land)
Van 1931/2 tot heden
Deze groep bestaat nog steeds
Daskleur: ruit: Hunting Steward

Vergroot
Er zijn 2 dassen bekend

Korte Geschiedenis:

Bronvermelding: Meys, pag. 57. | lees meer in Vincent Meys (1979)

Groep De Paulusgroep behoort tot de St. Vitus parochie welke zich ten zuiden van Hilversums centrum uitstrekt.

De juiste oprichtingsdatum is nog niet bekend omdat de verschillende datums variŽren van 5 september 1931 tot zelfs 14 december 1932. Maar uit diverse andere feiten en verklaringen kan je toch wel met grote zekerheid de conclusie trekken dat de oprichting rond de jaarwisseling van 1931/32 heeft plaatsgevonden.

De keuze van de naam spreekt voor zich. De halsdoek heeft in de loop der jaren nogal eens een verandering ondergaan. Vooral na de oorlog was het vaak wel een probleem om in de textielschaarste nog een mogelijkheid te vinden om allen (5 groepen) de zelfde das te laten dragen (met respectievelijk een 1, 2 of 3 erop). Maar in 1947 was het dan toch zover dat iedereen eenzelfde droeg. In 1953 werd er echter van das veranderd omdat de gebruikte niet meer verkrijgbaar was. Gekozen werd de Hunting Steward welke nog steeds gedragen wordt (licht-blauw).

Over de eerste jaren is niet veel met zekerheid bekend maar hier volgen dan toch enige meer of minder belangrijke zaken.

1932: Oprichting van de groep o.l.v. hopman van Velzen en aalmoezenier Goossens. A van Velzen werd na 2 jaar als groepsleider opgevolgd door prof. Arens die deze post tot in 1941 bekleedde.

1935: Nu werd de groep 'vol' d.w.z. de stam werd opgericht en twee jaar later volgde hun stamhut.

1941: Nadat het verkennen was verboden werd desondanks besloten om met de stam (o.l.v. GabriŽl Smit) in de oorlog door te gaan en ter versteviging van de onderlinge band werd het illegale blad 'Paraat' uitgegeven.

Voor de oorlog werd de horde reeds in Paulus 1 en 2 gesplitst wegens een overmaat aan leden (1939-1941). Direct na de oorlog was het door de geweldige toeloop zelfs nodig om de groep in drieŽn te delen: De Paulus-, Petrus-, en Radboudgroep. De laatste (= Paulus 5) bestond tot 1947 uit horde en troep en vervolgens uit horde en stam totdat in 1948-1949 de drie groepen wegens leidersgebrek weer tot ťťn samensmolten.

Op 6 juni 1945 kwamen de eerste 12 verkenners van de nieuwe St Paulustroep o.l.v. aalmoezenier Snoeren (aalmoezenier van 1938-1954) en hopman v/d Heijden. Deze eerste opkomst werd gevuld door, uiteraard, een inleidende toespraak, uitreiking der 5 klasse kaarten en het opruimen van het voormalige stamlokaal.

Een maand later (4 juli) volgde de eerste bijeenkomst van de St. Petrustroep, verder volgden al snel de overige horden en de derde troep maar de stam (Graaf Folke Bernadotte stam) werd pas in 1947 heropgericht toen er genoeg oudere verkenners waren.

In 1956 zijn er weer genoeg leiders en leden en wordt er een seniorentroep opgericht en ontstaan er weer twee groepen: Paulus binnen de muren (senioren) en Paulus buiten de muren (junioren), respectievelijk o.l.v. hopman Mast/Timmer en hopman Grimberg. Als in 1958 beide troepen weer ineenvloeien splitst de horde zich weer in Paulus 1 en 2 maar ook dezen smelten 4 jaar later weer samen en daarmee werd het tijdperk van splitsingen en fusies binnen de Paulus voorgoed (= tot op heden) afgesloten.

1932-1939: Hoofdkwartier (HK) gevestigd in het 'catechismuslokaal' naast de Vituskerk. In 1939 was er zulk een bloei dat het kerkbestuur het verantwoord genoeg achtte om een geheel nieuw jeugdgebouw te laten bouwen.

In de oorlogsjaren werd het HK gebruikt als 'stadhuis' en werd er de 'puist' aangebouwd als bodekamer en waarin nu het staflokaal ligt. In 1948 was er dan nog een fikse brand in het hordehol waarbij ternauwernood het gebouw van de ondergang gered kon worden.

De stam ondertussen draaide tot in 1964 slechts met een enkele onderbreking door maar werd toen opgeheven, voorgoed, en een jaar later door het toen nieuwe KV-systeem de rowan-afdeling vervangen of opgevolgd welke ook nu nog steeds draait al was er die periode wel een 'rowanloos tijdvak' (1968-1974).

Met het nieuwe seizoen, in september 1977, werd er ook gestart met kabouters naast de bestaande welpen, verkenners en rowans. Dat blijkt wel degelijk een succes en daar ook kabouters opgroeien verschijnen er misschien ook nog wel gidsen mettertijd.

Aanvullende gegevens:

Geen aanvullende informatie beschikbaar. Weet U meer over de geschiedenis van deze groep te vertellen laat het ons dan even weten, dan zorgen wij ervoor dat het op deze bladzijde komt.

Locatie:

Dit is een nieuw idee voor Oudbruin ... een locatielijst! Mogelijk kunnen oudleden helpen om de locatie van troephuizen, hordeholen, kampeerterreinen etc. in kaart te brengen zodat we voor elke groep een paar landkaartspeltjes kunnen plaatsen met een korte beschrijving.

Opmerking: Het kaartje beneden is nu donker en heeft een waarschuwing. Dit is het werk van Google die velen jaren de kaartjes vrij beschikbaar heeft gemaakt. Maar sinds mei 2018 brengt Google het gebruik van de Map API (een code die de kaartjes mogelijk maakt) in rekening. Dat gaan we dus niet betalen. De kaartjes werken nog wel, maar het ziet er zo minder aantrekkelijk uit, daarvoor onze verontschuldiging.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 12 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2021 (WH)
© design: Studio Karel
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog